Bảng giá chữ ký số

Bảng giá đăng ký mới dịch vụ chữ ký số CKCA

Tên dịch vụ
 
Bảng giá thuê bao chữ ký số
Gói 1 năm dành cho DN mới thành lập (<6 tháng)  1 năm 2 năm 3 năm
 Chứng thực chữ ký số 990.000đ  999.000đ  1.548.000đ 1.998.000đ
 Thiết bị Token CKCA Miễn phí  250.000đ  250.000đ Miễn phí
Khuyến mại -  Tặng 06 tháng  Tặng 09 tháng Tặng 12 tháng
Tổng thời gian sử dụng 12 tháng sử dụng  18 tháng sử dụng  33 tháng sử dụng 48 tháng sử dụng
Tổng tiền (Đã bao gồm 10% VAT) 1.089.000đ 1.373.900đ 1.977.800đ 2.197.800đ
Chiết khấu tiền mặt 300.000đ 224.000đ  478.000đ 550.000đ
Phải thanh toán 790.000đ 1.150.000đ 1.500.000đ 1.650.000đ

Bảng giá chuyển đổi nhà cung cấp khác sang CKCA

Tên dịch vụ
 
  Bảng giá thuê bao chữ ký số
 1 năm  2 năm 3 năm
 Chứng thực chữ ký số  999.000đ  1.548.000đ  1.998.000đ
 Thiết bị Token CKCA  250.000đ  Đổi mới (Bảo hành 12 tháng)  Đổi mới (Bảo hành 12 tháng)
Khuyến mại  Tặng 12 tháng  Tặng 12 tháng  Tặng 15 tháng
Tổng thời gian sử dụng  24 tháng sử dụng  36 tháng sử dụng  51 tháng sử dụng
Tổng tiền (Đã bao gồm 10% VAT) 1.373.900đ 1.702.800đ 2.197.800đ
Chiết khấu tiền mặt  275.000đ  350.000đ  700.000đ
Phải thanh toán  1.100.000đ  1.350.000đ  1.500.000đ

 

Gia hạn chữ ký số CKCA

Tên dịch vụ
 
Bảng giá thuê bao chữ ký số
 1 năm  2 năm 3 năm
 Chứng thực chữ ký số  999.000đ  1.548.000đ  1.998.000đ
 Thiết bị Token CKCA 0  0  0
Khuyến mại  Tặng 12 tháng  Tặng 12 tháng  Tặng 15 tháng
Tổng thời gian sử dụng  24 tháng sử dụng  36 tháng sử dụng  51 tháng sử dụng
Tổng tiền (Đã bao gồm 10% VAT) 1.098.900đ 1.702.800đ 2.197.800đ
Chiết khấu tiền mặt  150.000đ 350.000đ 650.000đ
Phải thanh toán  950.000đ  1.350.000đ  1.550.000đ